Our Events

National Consultation On Role Of Women Human Rights Defenders For Promotion Of Right To Equality

07 Feb 2019

समानताको हक प्रवद्र्धनका लागि महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको भूमिका” विषयक राष्ट्रिय परामर्श
स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले
बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरुमा विशेष रुपले सम्बोधन गर्नुपन समानताका मद्दाहरुु र समानताको हकको प्रवद्र्धन र सनिश्चितताका लागि स्थानीय देखि संघीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन समुदाय स्तरमा क्रियाशिल महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले खेल्न समन्वयकारी भुमिकाका विषयमा छलफल गन उद्देश्यले महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्टिय« सञ्जाल र ओरेक ले राष्ट्रिय परामर्शको आयोजना गर्न लागिएको छ ।

Date: 24-25 January, 2019

Venue: Kathmandu