WOREC Nepal
Women's Rehabilitation Center (WOREC Nepal) Preventing the trafficking of women from a human rights perspective.

Press Releases

1 महिला माथि भएको हिंसाको मासिक प्रतिवेदन, भाद्र २०७५ View
2 10-08-2018 प्रदेश नम्बर ७ स्तरीय बलात्कार बिरुद्धको अभियान सुरुवात View
3 26-06-2018 Nepal Government’s goal to end Child Marriage under threat, 50 cases documented within 6 month View
4 Date: 2017/03/31 2017 WOREC Day English Press Release View
5 मिति: २०७४ अशोज ९ गते Press release against allegation of witchcraft View
6 मिति: २०७४ अशोज २९ गते Press Release on AGM View
7 मिति: २०७४ भदौ २० गते Press Release on Anti Trafficking day 2017 WOREC View
8 मिति: २०७४ साउन २६ गते PRESS RELEASE on Criminal code View
9 मिति: २०७४ भदौ २३ गते Press Release Udaypur Case View
10 मिति: २०७४ साउन ३२ गते Women Human Right Defender View
11 मिति: २०७४ साउन ३२ गते बाढी प्रभावित क्षेत्रहरुमा महिलामुखी दृष्टिकोणबाट कार्यक्रम संचालन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण View
12 मिति: २०७४ अशोज ८ गते Where is My Justice ? View
13 Date: 2017/05/23 National Consultation on Voluntary National Review (VNR) & National Review and Monitoring of SDGs View
14 मिति: २०७४ साउन २६ गते महिलामाथि भएको मासिक प्रतिवेदन, जुलाई २०१७ View
15 मिति: २०४७ अशोज ११ गते Press Release WOREC 27th Sept View
16 मिति: २०७४ भदौ २७ गते महिलामाथि भएको मासिक प्रतिवेदन, अगस्ट २०१७ View
17 मिति: १३ नोवेम्बेर २०१७ Press Release on Women's Tribunal Against Poverty View
18 मिति: २०७४ असार २७ गते Press Release on Monthly VAW September_WOREC View
19 मिति: २०७४ कार्तिक २० गते Press Release on National Convergence of Conflict Survivor View
20 मिति: २०७४ कार्तिक १७ गते Press Release on Same Wages View
21 मिति: २०७४ मंगसिर ४ गते Press Release on Women's Tribunal Against Poverty View
22 Date: 2072/8/25 महिला हिंशा बिरुद्ध १६ दिने अन्तराष्ट्रिय अभियान २०१५ View
Copyright © WOREC Nepal 2018 All Rights Reserved.